. , . , , . 8 - - : , , — , , , - . , , - .

Данилов М. Мухтубаева С. Изучение ботанического разнообразия Казахстана на современном этапе: Материалы Международной научной конференции, посвященной юбилейным датам выдающихся ученых-ботаников Казахстана.

субтропиктік сімдіктерді келіп сіру жоспары абылданып, іске асырылады. жетекшілігімен днді даылдар, картоп, ант ызылшасы, жоыша ауруларын Выставочный Центр, Зал №14 КИЕВ ГЛАВНАЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧА ГОДА.

.

.

Бизнес-жоспар: С тті мал т ымын сіретін фермалар ашу ( Kb). XLS Бизнес-жоспар: а тал ан ет ндірісі цехын ашу ( осымшалар) ( Mb).

.

.

Бизнес-план. малдарды сіру ЗИ жргізілді, мнда комбинирленген срлем негізінде жгері, судан шбі жне жоыша олданылды. Бл баытта жылдара ылыми зерттеу жмыстарыны перспективтік таырыпты жоспары жасалды.

.

.

.

.

.

.

.

Бизнес жоспар.